SPRAWY DOTYCZĄCE KREDYTÓW WE FRANKACH

Nasza Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące kredytów udzielanych przez banki we frankach szwajcarskich i innych walutach. Najczęściej są to sprawy o unieważnienie lub "odfrankowienie" umowy kredytu i związane z nimi roszczenia klientów o zwrot zapłaconych (lub nadpłaconych) rat.
Zapewniamy bezpłatną analizę umowy. Podchodzimy indywidualnie do każdej sprawy dlatego po analizie dokumentów przedstawiamy klientowi możliwe rozwiązania i wskazujemy korzyści jakie może uzyskać. Współpracę opieramy na ustalonym wspólnie z klientem harmonogramie działań oraz przejrzystych i jasnych zasadach rozliczania. 
Prowadzimy sprawy przeciwko bankom w sporach o:
  • odfrankowienie kredytu
  • unieważnienie umowy kredytu
  • zwrot nadpłaty z tytułu stosowania przez bank niedozwolonych postanowień umownych (np. spread walutowy)
  • zwrot nienależnie zapłaconych rat kredytu (w przypadku unieważnienia umowy)
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszymi usługami lub bezpłatną analizą umowy kredytu prosimy o kontakt mailowy na adres: lukasz.cymerman@kancelaria-wawa.pl lub pod nr tel. +48 501 588 561, 22 888 64 98